لیست برای آزمایشگاه پزشکی (2)

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آفاق

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آفاق آزمایشگاه تشخیص طبی، شروع خونگیری از 7 صبح، امکان استفاده از پارکینگ، خونگیری در منزل و خدمات آزمایشگاهی ویژه جهت افراد سالخورده […]

 • تهران
 • آگهی ویژه
ریبون 3

آزمایشگاه فوق تخصصی مرکزی پرند

  آزمایشگاه فوق تخصصی مرکزی پرند انجام کلیه تست های فوق تخصصی, تخصصی, روتین و …   دارای بخش های : بیوشیمی هماتولوژی سرولوژی و […]

 • تهران
 • آگهی ویژه
ریبون 3

جستجو پیشرفته

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
  29.  
  30.  
  31.  
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
  29.  
  30.